Avís legal

De conformitat amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consento la inclusió de les meves dades en un fitxer del que és titular UCCAP, i que els mateixos siguin fets servir per a la gestió de caràcter comercial i l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis. Així mateix, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar en el domicili de UCCAP a Pere Vergés, 1, 7ª Planta – 08020 Barcelona, o bé remetint un missatge a la direcció de correu lopd@uccap.com