català - castellà

Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç


Què és L'Atenció Precoç? | Dades Assistencials | Accés al Servei


La Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UCCAP) és una entitat federatIva que agrupa als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). Es va constituir a l'any 1997, en resposta a la demanda dels CDIAP de legitimar un interlocutor representant del sector, davant es Administracions públiques i Institucions en general.

 
Els objectius de la UCCAP són:
  • Consolidar una xarxa assistencial pública del Servei d'Atenció Precoç en el territori de Catalunya, amb identitat pròpia i diferenciada d'altres xarxes.
  • Representar, legalment, als CDIAP davant les Administracions públiques i Institucions en totes aquelles qüestions que els afectin de manera col·lectiva, com són la negociació de convenis, concerts, etc.
  • Col·laborar amb els diferents òrgans de decisió política en l'elaboració de les normatives legals en matèria d'Atenció Precoç.
  • Homogeneitzar el marc teòric i tècnic dels CDIAP, tot respectant l'adaptació de cada centre a les singularitats demogràfiques i geogràfiques de la zona d'atenció assignada.
  • Potenciar models de gestió dels centres que fomentin la qualitat assistencial, l'eficàcia i l'eficiència.
  • Oferir als CDIAP serveis col·lectius complementaris com assessorament, tramitacions, informació, etc.
  • Desenvolupar plans de formació professional permanent.
La creació de la UCCAP va ser impulsada des de l'Associació Catalana d'Atenció Precoç (ACAP), constituïda l'any 1990. L'ACAP és l'organització que agrupa a la major part dels professionals de l'Atenció Precoç de Catalunya. Les seves activitats se centren en la promoció de l'Atenció Precoç, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat espanyol, la representació del col·lectiu professional i el desenvolupament d'activitats diverses en el marc de la formació, tant adreçada als professionals que treballen en l'àmbit de l'Atenció Precoç com a tots els professionals interessat en la petita infància, la recerca, la docència, etc.

La UCCAP és l'entitat que agrupa a la major part de les Entitats de titularitat privada i pública que gestionen el Servei Social d'Atenció Precoç.